Termeni de Utilizare


Trebuie să îndepliniţi vârsta minimă pentru a putea intra în acord cu termenii legali prezentaţi mai jos. Aceşti Termeni şi aceste Condiţii reprezintă un acord între dvs. şi mobile-sms.biz. Prin descărcarea şi instalarea soft-ului sau folosirea serviciilor comercializate de mobile-sms.biz îndepliniţi cerinţele vârstei minime de intrare in acord legal şi acceptare a Termenilor si Condiţiilor mai jos menţionaţe.

1. Scopul Acordului

mobile-sms.biz permite accesul la sevicii utilizatorilor sub anumite condiţii. Prin înregistrarea pe site-ul www.mobile-sms.biz, utilizatorul este de accord cu termenii specificaţi în acest contract. Contractul este considerat ca incheiat imediat ce username-ul şi parola apar pe ecran, la cererea utilizatorului sau expediate de mobile-sms.biz. Ofertele si specificatiile care survin vor deveni efective si vor prevela orice forma ulterioara a acestora.

2. Utilizarea SMS-urilor Internaţionale

2.1. Autorizaţie şi Autentificare

Acest pas serveste la indentificarea utilizatorului in cadrul mobile-sms.biz ca fiind ultimul din cadrul inscrierii, nicio alta forma de identificare nu va mai fi executata odata cu incheierea acesteia. Toate acţiunile întreprinse în numele său sunt considerate ca făcute de utilizatorul însuşi iar acesta este răspunzător în mod legal pentru ele. Utilizatorul este responsabil pentru folosirea prudentă şi depozitarea în siguranţă a username-ului şi parolei. Recomandăm schimbarea parolei iniţiale; aditional sfatuim schimbarea parolei în mod regulat şi adoptarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea abuzului şi furtului informaţiilor.

2.2. Riscuri

Utilizatorul acceptă ca accesul la Internet, Conexiunea Mobilă şi alte comunicaţii media pot fi asociate cu riscuri în ceea ce priveşte autentificarea, securitatea datelor, valabilitatea serviciilor, incapacitatea transferului etc. Utilizatorul acceptă să suporte în mod exclusiv şi total responsabilitatea ce survine în urma acestor riscuri şi consecinţele utilizării serviciilor mobile-sms.biz. Utilizatorul este de acord ca toate activităţile întreprinse cu username-ului şi parola furnizate la inscriere sunt considerate înfăptuite de către utlizator insusi, responsabil legal pentru acestea.

2.3. Limitarea Responsabilitatii

Serviciile şi informaţiile, produsele şi alte conţinuturi (inclusiv ale persoanelor terte) mentionate sau accesibile de pe acest site, sunt luate ca atare şi se pot modifica fără preaviz. To the fullest extent permitted by law, mobile-sms.biz disclaims all representations and warranties (express, implied and statutory, including but not limited to the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and non-infringement of proprietary rights)as to the services and all information, products and other content (including third party information, products and content) included in or accessible from this web site. In niciuna din situatiile mai jos mentionate mobile-sms.biz , afiliaţii si furnizorii acestuia nu sunt răspunzători pentru orice fel de daune, incluzand fara a limita daune directe, indirecte, speciale, punitive sau accidentale, ori despăgubiri pentru pierderea de informatii, castiguri, date sau alte intangibile, sau costuri de achiziţie a bunurilor substituibile, ce decurg din, ori legate de utilizarea, incapacitatea de a utiliza, utilizarea neautorizata, performanţa sau non-performanţa acestui site.

2.4. Folosirea permisă a Software-ului.

Vă este permisă descărcarea unei singure copii a soft-ului pe orice computer, condiţia fiind păstrarea intacta a drepturile de autor şi altor brevete. Alterarea materialelor sau folosirea cu alt scop, incluzând utilizarea vreunui astfel de material pe orice alt site sau reţea de calculatoare, este absolut interzisă.

2.5. Drepturile de autor şi Marca Înregistrată

mobile-sms.biz respectă dreptul intelectual al altora şi cere utilizatorilor să procedeze în acelaşi mod. mobile-sms.biz poate, în anumite circumstanţe si în deplină judecată să închidă conturile membrilor care încalcă drepturile intelectuale de proprietate ale altora.

Soft-ul mobile-sms.biz, numele şi logo-ul sunt mărci înregistrate al mobile-sms.biz. Toate celelalte mărci ce apar incluse in software-ul mobile-sms.biz aparţin respectivilor proprietari. Partenerii mobile-sms.biz pot avea, de asemenea, drepturi suplimentare asupra continutului pe care il ofera prin serviciile mobile-sms.biz. Nu puteţi schimba, publica, transmite, fi părtaş în transfer sau vânzare, crea produse sau servicii imitative, sau exploata în orice alt mod conţinutul serviciului.

Soft-ul pus la dispozitie de mobile-sms.biz, inclusiv orice imagine, fişier sau date încorporate ori generate de software (în accepţie largă "Software") sunt sub licenţa mobile-sms.biz în temeiul acordului de licenţă ce guverneaza Software-ul. mobile-sms.biz nu transfera titlul Soft-ului către dvs. Nu puteţi redistribui, vinde, decompila, dezasambla sau reduce în vreun fel Soft-ul la o variantă de lecturat.

3. mobile-sms.biz

mobile-sms.biz este un site independent şi furnizează servicii SMS utilizatorilor menţionaţi pe web-site-ul www.mobile-sms.biz.

3.1. Accesul la mobile-sms.biz

mobile-sms.biz face tot posibilul pentru a furniza sevicii SMS 7 zile pe săptămână, 24 ore pe zi, 365 zile pe an. Pentru a folosi serviciul, utilizatorul trebie să obţină accesul la World Wide Web, direct sau prin dispozitive cu acces la conţinuturi de web şi să plătească orice serviciu asociat cu acest acces. Toate taxele se pot plăti în avans, înainte de activarea creditelor. În plus, utilizatorul trebuie să furnizeze tot echipamentul necesar pentru această conexiune la World Wide Web, incluzând un computer şi modem sau alt dispozitiv.

3.2.1. Livrare

Utilizatorul recunoaşte că mobile-sms.biz livrează SMS prin intermediul marilor companii de telecomuncatii şi furnizori de reţele mobile şi prin urmare, poate influenţa doar raportul de livrare al SMS-ului fără constrângerile impuse de mai sus menţionaţii furnizori. Mesajele expediate prin mobile-sms.biz vor fi transferate către numerele de mobil adresate, în perioade variabile, în funcţie de congestie, având în vedere că telefonul este deschis într-o arie situată şi acoperită de reţeaua la care este abonat. Livrarea fiecărui SMS nu este garantată. mobile-sms.biz va face tot posibilul să livreze fiecare mesaj cerut dar nu poate fi tras la răspundere pentru probleme ce nu ţin de controlul său: erori de sistem/întârzieri ale reţelei, greşeli ce ţin de transport /întârzieri, erori tehnice. Utilizatorul este taxat doar când mobile-sms.biz este taxat.

3.2.1. Taxele, Plata si dreptul dvs. de a anula

Taxe. Luând în considerare folosinţa serviciilor mobile-sms.biz utilizatorul trebuie să plătească mobile-sms.biz o taxă de abonare pentru mesajele livrate în totalitate sau parţial utilizând orice metodă valabilă de livrare la rata aplicată. mobile-sms.biz poate din când în când să ofere, pentru timp limitat, un cont de testare gratuit sau promoţii similare în timpul cărora nicio taxă de tranzacţie sau taxa de tranzacţie redusă nu se va aplica. Acest gen de promoţii sunt destinate utilizatorilor pentru a testa abilităţile serviciului în utilizarea zilnică şi personală. În timpul acestei promoţii, toate dispoziţiile acestui Acord vor rămâne în toată deplinătatea lor.

Toate taxele sunt plătibile în avans. În cazul imposibilităţii achiziţionării creditelor înainte, acest lucru se va concretiza în închiderea serviciului. Plata în avans se referă la plata făcută în afara unui timp rezonabil aşa încât să ofere posibilitatea mobile-sms.biz să introducă în contul utilizatorului creditele.

Plata. Taxele tranzacţiei pot fi plătite în timpul sau înainte ca mobile-sms.biz să livreze un mesaj destinatarilor utilizatorului prin orice metodă de livrare bazată pe planul de facturare selectat de mobile-sms.biz. Plata va fi considerată ca fiind făcută imediat ce suma este valabilă pe contul bancar al mobile-sms.biz.

Sfârşitul sau Întreruperea de către utilizator. Utilizatorul este liber să sfârşească sau să întrerupă Acordul în orice moment şi pentru orice motiv, iar pentru ca această întrerupere să aibă loc, utilizatorul trebuie să acţioneze în concordanţă cu politicile şi procedurile stabilite de mobile-sms.biz, care for fi postate în secţiunea Informaţiile Plăţii sau într-o locaţie similară în site-ul mobile-sms.biz. Orice întrebare în ceea ce priveşte metoda potrivită pentru a întrerupe Acordul, ar trebui să fie adresată departamentului de reclamaţii mobile-sms.biz.

Poate exista situaţia majorării costurilor DUPĂ ce Utilizatorul a achiziţionat credite pentru mesaje de la mobile-sms.biz. mobile-sms.biz va da utilizatorului informaţia cu privire la majorare în termen de 14 zile. În această perioadă de notificare Utilizatorul vă hotărâ dacă va continua utilizarea serviciilor sub noua majorare sau dacă va suspenda serviciul. mobile-sms.biz îi va restitui utilizatorului valoarea creditelor pentru mesajele rămase în cont.

Utilizatorul recunoaşte că mobile-sms.biz este dependent de variate reţele de telecomunicaţii şi instituţii pentru livrarea mesajelor şi că mobile-sms.biz îşi poate ajusta preţurile şi oferta sub motive ce nu stau în controlul mobile-sms.biz. mobile-sms.biz se angajează să notifice utilizatorul în scris asupra acestor tipuri de ajutări, înainte de a le implementa schimbările. Dacă va exista situaţia de majorare a preţurilor DUPĂ ce Utilizatorul a achiziţionat unităţile pentru SMS de la mobile-sms.biz, mobile-sms.biz va da Utilizatorului o informare înainte cu 14 zile cu privire la majorarea creditelor ce se află în contul Utilizatorului. În cazul în care contul utilizatorului nu conţine niciun credit, contul va expira automat. Contul va fi reactivat după efectuarea unei plăţi pentru noi unităţi de mesaje. Orice unitate cumpărată trebuie să fie folosită în maximum 180 de zile de la data cumpărării. mobile-sms.biz poate extinde această perioadă în cazuri particulare.

Restituiri pentru creditele SMS: NU există restituiri. Utilizaţi serviciul nostru gratuit cât timp doriţi. Va trebui să deveniţi un utilizator plătit dacă sunteţi satisfăcut de acest serviciu şi aveţi nevoie să expediaţi mai mult decât alocarea gratuită.

Restituirile pentru taxele calităţii, licenţelor, administrării lunare, a plăţilor sau a altor taxe pe care utilizatorul le plăteşte mobile-sms.biz, excluzând toate taxele pentru mesajele SMS: nicio restituire nu se va face pentru nicio taxă ce nu stă legată de creditele pentru expedierea de SMS.

Principiile facturării bazate pe credite. mobile-sms.biz este capabil să schimbe sumele variate de credite pentru mesajele expediate prin sistemul său. Aceste sume variabile sunt publicate pe paginile de acoperire mobile-sms.biz din când în când şi taxele mobile-sms.biz sunt publicate în momentul în care un sms este expediat prin intermediul sistemului. Utilizatorul înţelege că numărul de credite către o reţea dintr-o destinaţie anume se poate schimba ca urmare a unor factori variaţi, şi mobile-sms.biz poate ajusta aceste rate atunci când consideră că este necesar.

Regulile achiziţionării: mobile-sms.biz poate plasa orice limite la achiziţionarea creditelor. E-mail-ul utilizatorului listat în meniul principal al site-ului trebuie să corespundă adresei de e-mail a persoanei care a efectuat plata. Dacă adresele nu corespund, creditele nu vor fi adăugate. Acelaşi e-mail de cumpărător nu poate fi folosit decât în cadrul unui singur cont mobile-sms.biz.

4. Răspunderea Utilizatorului

4.1. Întreruperile şi Daunele.

Dacă utilizatorul cauzează daune sau întreruperi ale site-ului ori aplicaţiilor din sistemul mobile-sms.biz având intenţii răufăcătoare, devine răspunzător pentru toate consecinţele directe sau accidentale precum şi costurile acestora.

4.2. Conţinutul SMS-urilor

Utilizatorul îşi asumă deplina responsabilitate pentru conţinutul mesajului trimis de către el sau de către o parte intermediară la cererea lui. Utilizatorul acceptă să se supună legii şi condiţiilor aplicabile acestui conţinut şi a mesajelor SMS expediate de către el. Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru toate consecinţele şi costurile ridicate din nerespectarea acestor condiţii. Utilizatorul trebuie să se asigure că livrarea SMS-ului nu cauzează perturbarea şi hărţuirea destinatarului sau a unei părţi intermediare. Utilizatorul acceptă să se abţină de la expedierea unui SMS ce ar putea avea conţinut ofensator, violent, pornografic, discriminator sau ilegal. Nu i se permite utilizatorului să expedieze SMS către persoane care nu doresc să primească acest tip de mesaj sau avertisment. Utilizatorul acceptă să despăgubească şi să ţină mobile-sms.biz, filialele, afiliatele, ofiţerii, agenţii, co-branderii şi alţi parteneri, angajaţi, inofensivi în faţă oricărei plângeri sau cerinţe, incluzând taxele pentru avocaţi, făcute de către intermediari transmise prin serviciul nostru, folosirea serviciului nostru de către utilizator, conectarea utilizatorului la serviciul nostru, violarea drepturilor menţionate în Termenii de Utilizare sau a oricăror altor drepturi.

4.3. Identificarea Expeditorului de SMS

Fiecare mesaj trimis trebuie să conţină un număr existent şi autorizat ce aparţine utilizatorului de drept. mobile-sms.biz nu va livra SMS fără informaţia expeditorului.

4.4. Încetarea

Acceptaţi că mobile-sms.biz, poate şterge parola, contul (sau orice parte a lui) sau folosirea serviciului, îndepărtând orice legătură cu acest serviciu pentru orice motiv, fără limitare, dacă mobile-sms.biz crede că aţi încălcat conştient/inconştient condiţiile Termenilor de Folosire. mobile-sms.biz poate de asemenea, sub discreţie absolută şi la orice moment, să întrerupă utilizarea serviciului, sau orice altă parte a sa, fără sau cu anunţ în prealabil. Acceptaţi că orice restricţionare a accesului la serviciul nostru sub orice prevedere a Termenilor poate fi efectuată fără o informare în prealabil, şi recunoaşterea şi acceptul că mobile-sms.biz poate dezactiva sau şterge contul dvs. şi toate informaţiile precum şi stoparea accesului la ele. Mai departe acceptaţi ca mobile-sms.biz nu poate fi tras la răspundere de către dvs. sau orice alt intermediar pentru orice încheiere a accesului la serviciu.

4.5. Obligaţii financiare mobile-sms.biz la Încheiere sau Întrerupere.

Încheierea serviciului apare într-o situaţie în care Utilizatorul încă are credite (sau mesaje pre-plătite) la orice etapă, Utilizatorul va pierde valoarea monetară a acestora.

5. Program de Sesizare

Câştigurile utilizatorului: Credite gratuite în valoare de 10% din cumpărăturile Utilizatorului ce vor fi adăugate balanţei la vremea plăţii. mobile-sms.biz îşi rezervă dreptul de a limita total creditele câştigate şi de a închide timpul sesizării în orice moment. mobile-sms.biz poate, la unica să discreţie, să îndepărteze statusul sesizărilor pentru un cont. Sesizarea este doar pentru conturile create şi utilizate de noii clienţi. Conturile adiţionale pentru utilizatorii existenţi nu se califică pentru credite sesizate.

6. Proprietate

Toate comunicaţiile media şi sistemele asociate cu site-ul mobile-sms.biz precum şi serviciile care stau la baza lor rămân proprietatea mobile-sms.biz.
Folosind serviciile, utilizatorul nu obţine niciun drept în infrastructura, conţinutul sau soft-ul asociate cu aceste servicii.

7. Interpretare

Dacă orice termen al acestui acord este ţinut invalid, ilegal sau inaplicabil, părţile rămase nu vor fi afectate.
Trebuie să îndepliniţi fiecare regulă, lege, obligaţie şi restricţie ce vi se aplică. Acest Acord nu poate fi modificat, exceptând scrierea semnată de un ofiţer autorizat al mobile-sms.biz. Nicio eroare sau întârziere în executarea vreunui termen în exercitarea vreunei opţiuni sau cererea de performanţă, nu va fi o renunţare a acestuia sau a unui alt drept.

8. Modificarea Termenilor

Modificarea Termenilor. Frecventele update-uri ale mobile-sms.biz, modificările, şi căutările continue caută să îmbunătăţească serviciile şi produsele mobile-sms.biz. Asemenea schimbări cer ca mobile-sms.biz să modifice simultan Termenii de Utilizare. Astfel mobile-sms.biz are dreptul de a modifica termenii acestui Acord şi să schimbe sau să înceteze orice aspect sau trăsătură a serviciului mobile-sms.biz, când consideră că este necesar. Astfel de schimbări vor avea ca urmare postarea imediată a schimbării, ajustării sau ştergerii. Orice folosire a serviciului de către utilizator după astfel de schimbare postată se consideră a fi acceptată. Dacă utilizatorul nu acceptă schimbarea, serviciul poate fi întrerupt conform procedurii de ştergere evidenţiate în acest Acord. Utilizatorul acceptă responsabilitatea sa de a reciti Acordul din când în când pentru a fi la curent cu astfel de schimbări.